Schade melden

Afhandeling schade

Van schade tot uitkering

Hoe te handelen bij een schade in 12 stappen.

1. Schade ontstaat.
Zorg voor verzorging van personen. Neem foto’s van de ongevalsplaats en breng schade in beeld.

2. Schademelding
De verzekeringnemer meldt een schadegeval binnen 24 uur bij de DLO schadecommissaris.
Tel . +31 (0)6-51047107

3. De verzekeringnemer vult het schademeldingsformulier in en stuurt dit op met foto’s genomen onder 1.
Klik hier om het schademeldings formulier te downloaden. (invulbaar pdf)

4. De verzekeringnemer maakt een afspraak met het bedrijf, dat de expertise gaat verrichten en brengt het
vliegtuig daar naar toe.
De expertise moet per onderdeel worden opgemaakt en worden opgesplitst in materialen en arbeidsuren.

5. De verzekeringnemer stuurt het origineel van de expertise naar de schadecommissaris.
(zelf een kopie houden)
(Het Service Center Terlet kent onze eisen en verstrekt na uw toestemming deze gegevens aan de DLO)

6. Na ontvangst van het rapport wordt door de schadecommissaris :
a. Toestemming gegeven voor reparatie volgens het rapport en bijgaande foto’s.
b. Overleg gevoerd over eventueel andere te nemen acties

7. De verzekeringnemer geeft opdracht tot reparatie.

8. De verzekeringnemer accepteert het vliegtuig na de reparatie en verzorgt het transport terug.

9. De verzekeringnemer betaalt de reparateur.

10. De verzekeringnemer stuurt de schadecommissaris de volgende gegevens:

  • Kopie van de rekeningen + betaal bewijs
  • Aantal gereden km’s voor de expertise / reparatie.
  • Het bankrekening nummer voor betaling van de uitkering
  • Kopie “ Meldingsformulier luchtvaartvoorval ‐ (motor)zweefvliegtuig (OvV) “
  • Kopie BVL—BVI—ARC
  • Inventarislijst
  • Kopie laatste bladzijde logboek vlieger en indien van toepassing kopie GPL.
  • foto’s van het ongeval
  • foto’s van de reparatie
  • Indien nog niet ingestuurd: DLO schademeldingsformulier.

11. De schadecommissaris van de DLO stelt, na ontvangst van alle bescheiden, een afsluitende brief op met een
specificatie van de uitkering. Deze brief gaat naar de verzekeringnemer met het verzoek een kopie voor
akkoord te ondertekenen en te retourneren naar de schadecommissaris.

12. De schadecommissaris geeft na ontvangst van de akkoordverklaring, opdracht aan de penningmeester van
de DLO het bedrag over te maken naar het opgegeven bankrekeningnummer van de verzekeringnemer.