Hoe werkt DLO

Hoe werkt DLO?

DLO is een onderlinge waarborg maatschappij.  De deelnemers staan gezamenlijk garant voor de schades die zijn ontstaan in een bepaald jaar.

De schades worden betaald uit een pot. De pot wordt gevormd door de voorschotpremie, het eigen vermogen en de ledenrekening, die jaarlijks door de leden van de onderlinge worden betaald. Bij toetreding wordt een bedrag, ter hoogte van 3% van de verzekerde waarde, in de ledenrekening gestort. Deze ledenrekening wordt weer terugbetaald bij uittreding, het is dus geen verzekeringspremie en is dus ook geen kostenpost. De premie wordt jaarlijks, achteraf, vastgesteld door de algemene ledenvergadering aan de hand van de schades en operationele kosten. Die premie kan wel worden beschouwd als kostpost. Het overschot van de voorschotpremie wordt terug betaald of verrekend met de voorschotpremie voor het nieuwe jaar.

In principe worden de schades betaald uit de voorschotpremies. 

DLO heeft geen winstoogmerk. Veruit de meeste werkzaamheden worden, net als in een vereniging, uitgevoerd door een bestuur bestaande uit vrijwilligers. De kosten, en daarmee de premie, kunnen daarom lager zijn dan bij een gewone verzekeraar.

De werkwijze van DLO is eenvoudig en transparant. Geen kleine lettertjes, maar redelijkheid en gezond verstand zijn leidend bij de schadeafwikkeling.

Bovendien heeft de verzekeringsnemer als deelnemer (lid) in de onderlinge zélf invloed op het beleid. Net als in een zweefvliegvereniging.

Dat is de kracht van solidariteit en samenwerking.