DNB heeft de vergunning afgegeven

Ingediend door admin op

Tijdens de algemene leden vergadering van 23 maart 2016 hebben de leden unaniem ingestemd met de aanvraag van de vergunning als verzekeraar onder Solvency II Basic en de daarvoor benodigde aanpassing van de statuten.

Op 22 april 2016 is de vergunning van DNB ontvangen: 

DNB verleent per datum van dit besluit aan DLO een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, Wft voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang in branche 5 (Luchtvaartuigcasco) als bedoeld in de bij de Wft behorende Bijlage branches.

Hiermee is de kroon gezet op een strategisch project waarmee we De Luchtvaart Onderlinge als aantrekkelijke schadeverzekering voor onze leden kunnen blijven bieden tegen goede condities, zoals door DLO al ruim 45 jaar voor de Nederlandse zweefvliegers wordt gedaan.

Als bestuur zijn we trots en blij met dit resultaat en gaan we vol energie verder met dat wat DLO typeert: het aanbieden van een casco verzekering Voor en Door Zweefvliegers.