ALV 2023

Ingediend door rob op

De ALV zal dit jaar worden gehouden op 17 mei 2023.

Leden ontvangen een uitnodiging en de stukken ruim voor de vergadering. In de uitnodiging staat ook aangegeven waar en hoe laat de vergadering begint.

DNB heeft de vergunning afgegeven

Ingediend door admin op

Tijdens de algemene leden vergadering van 23 maart 2016 hebben de leden unaniem ingestemd met de aanvraag van de vergunning als verzekeraar onder Solvency II Basic en de daarvoor benodigde aanpassing van de statuten.

Op 22 april 2016 is de vergunning van DNB ontvangen: 

DNB verleent per datum van dit besluit aan DLO een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, Wft voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang in branche 5 (Luchtvaartuigcasco) als bedoeld in de bij de Wft behorende Bijlage branches.