Veelgestelde vragen

Wat verzekert DLO?
Antwoord : DLO verzekert zweefvliegtuigen, zweefvliegtuigen met hulpmotor en motorzwevers tegen schade die zijn ontstaan tijdens de vlucht of (weg)transport. Daarbij is alles wat op de inventarislijst staat verzekerd. Hierop staan doorgaans ook instrumenten.

Verzekert DLO ook aanhangers?
Antwoord: Nee.

Wie bepaalt het te verzekeren bedrag?
Antwoord: De verzekerde bepaalt zelf voor welk bedrag het toestel verzekerd wordt. Bij bedragen die echter afwijken van vergelijkbare toestellen zal het Bestuur om toelichting en onderbouwing vragen.

Wat gebeurt er ingeval van totale schade?
Antwoord: Als de getaxeerde schade aan een toestel groter is dan de verzekerde waarde dan wordt het total loss verklaard. Het wrak wordt dan eigendom van DLO. De verzekerde krijgt dan het recht van eerste koop van het wrak.

Vindt er bij schade uitkering korting plaats bij onderverzekering?
Antwoord: Nee. Schade wordt vergoed tot aan het verzekerde bedrag minus het eigen risico.

Is er een eigen risico?
Antwoord: Zweefvliegtuigen (met of zonder hulpmotor) hebben een vast eigen risico van €1134,- per schadegeval. TMG heeft een eigenrisico van € 1588,- per schadegeval.

Zijn toestellen ook verzekerd voor brand- en stormschade?
Antwoord: Ja. Echter dat risico is herverzekerd en kent andere voorwaarden.

Is diefstal ook verzekerd?
Antwoord: Nee. Je zult de aanhanger goed op slot moeten doen.

Is de DLO aangesloten bij een klachtencommissie?
Antwoord : Ja.
Klachten kunnen in eerste instantie bij het bestuur ingediend worden. In tweede instantie kan de klacht in de ledenvergadering ingediend worden. Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid een klacht bij het KiFiD in te dienen.

Label