over_DLO

Documenten over DLO zoals statuten, huishoudelijk reglement

Aanmeldformulier DLO

Ingediend door rob op

Met dit formulier kunt U zich aanmelden als lid van de DLO.
De PDF kan op de computer ingevuld en uitgeprint worden. Let op !, het is niet mogelijk om dit formulier op te slaan.

Na ondertekening kan het formulier ingescanned per e-mail opgestuurd worden. Graag samen met de gevraagde documenten.

Labels

Historie

De Luchtvaartonderlinge werd in 1970 door een aantal zweefvliegclubs opgericht om een redelijk en goedkoper alternatief te bieden voor de grote verzekeringsmaatschappijen. Tot die tijd werden zweefvliegtuigen niet door verzekeraars geaccepteerd of slechts tegen dezelfde voorwaarden en hoge premies als voor motorvliegtuigen.

DLO had daardoor, en heeft nog steeds, een sterk drukkend effect op de premies in de markt.
DLO verzekert sindsdien zweefvliegtuigen en motorzwevers. De laatste jaren komen daar steeds meer zweefvliegtuigen met hulpmotor bij.

Premie

Bij toetreding wordt éénmalig een depot in de vorm van een ledenrekening betaald. Dit depot, dat na deelname wordt terugbetaald, bedraagt momenteel 3% van het verzekerd bedrag. Daarnaast wordt jaarlijks een voorschotpremie voor elk lid gehanteerd van 3.5% van de verzekerd bedrag.

De uiteindelijk te betalen verzekeringspremie wordt na afloop van het kalenderjaar, aan de hand van de schade en de overige kosten in het voorgaande jaar vastgesteld. Die premie varieert dus. Tussen 1990 en 2021 bewoog deze tussen de 0.2% en 3.8% en was gemiddeld over die periode ongeveer 2%.

Veelgestelde vragen

Wat verzekert DLO?
Antwoord : DLO verzekert zweefvliegtuigen, zweefvliegtuigen met hulpmotor en motorzwevers tegen schade die zijn ontstaan tijdens de vlucht of (weg)transport. Daarbij is alles wat op de inventarislijst staat verzekerd. Hierop staan doorgaans ook instrumenten.

Verzekert DLO ook aanhangers?
Antwoord: Nee.

Wie bepaalt het te verzekeren bedrag?
Antwoord: De verzekerde bepaalt zelf voor welk bedrag het toestel verzekerd wordt. Bij bedragen die echter afwijken van vergelijkbare toestellen zal het Bestuur om toelichting en onderbouwing vragen.

Statuten

2015B42405WB
N6043
STATUTENWIJZIGING

Heden, de negen en twintigste maart tweeduizend zestien, verscheen voor mij,
Mr ************************, notaris gevestigd te ******************:
de heer+++++++++++++++++, geboren te +++++++ op +++++++++++++++++++++ (Nationaal Paspoort nummer: **************************************), wonende te ++++++++++++++++++++++++.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 

DE LUCHTVAART ONDERLINGE W.A.
gevestigd te HENGELO
REGLEMENT(V. 14/02/98).
(Houdende Algemene Voorwaarden van verzekering als bedoeld in artikel 25 der Statuten).

DEFINITIES.
ARTIKEL EEN.
In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. het fonds - De Luchtvaart Onderlinge W.A., gevestigd te Hengelo (Overijssel);
2. verzekeringnemer - degene, die een verzekeringsovereenkomst met het Fonds heeft gesloten;
3. polisblad - de akte van deelname bedoeld in artikel 5 der Statuten;