Premie

Bij toetreding wordt éénmalig een depot in de vorm van een ledenrekening betaald. Dit depot, dat na deelname wordt terugbetaald, bedraagt momenteel 3% van het verzekerd bedrag. Daarnaast wordt jaarlijks een voorschotpremie voor elk lid gehanteerd van 3.5% van de verzekerd bedrag.

De uiteindelijk te betalen verzekeringspremie wordt na afloop van het kalenderjaar, aan de hand van de schade en de overige kosten in het voorgaande jaar vastgesteld. Die premie varieert dus. Tussen 1990 en 2021 bewoog deze tussen de 0.2% en 3.8% en was gemiddeld over die periode ongeveer 2%.

Het bestuur doet in de ledenvergadering van april een voorstel voor de verzekeringspremie over het voorgaande jaar.

Hierop wordt een individuele bonus of malus toegepast afhankelijk of een deelnemer in de afgelopen 10 jaar een schade heeft gedeclareerd of niet. De te betalen premie wordt dan in april/mei in rekening gebracht.

Over de bedragen van zowel voorschotpremie als verzekeringspremie is assurantiebelasting van 21% verschuldigd.

Bonus/Malus

Schadevrij vliegen wordt sterk beloond bij DLO. Alle deelnemers gezamenlijk betalen namelijk minder premie als er weinig of geen schade is. Voor afzonderlijke deelnemers  hanteert DLO een bonus/malus systeem, een korting of een toeslag op de vastgestelde premie.

Als nieuwe deelnemer, zonder verzekeringsverleden of schadeverleden bij DLO, start je op 0% bonus/malus. Bij elk schadevrij jaar bouw je een stukje bonus op. Met meerdere vliegtuigen in de verzekering (bijv. in geval van een club) gaat de opbouw van de bonus sneller. Een maximale bonus is er niet, maar de premie kan nooit minder worden dan 1%.

Ingeval van een gedeclareerde schade wordt een malus van maximaal 0.5% berekend. Deze wordt in 10 jaar weer afgebouwd, de maximale periode waarover bij de bonus/malus regeling wordt teruggekeken.

Als individuele eigenaren of leden van syndicaten een verzekeringsverleden of schadeverleden hebben bij DLO dan wordt dit meegenomen bij de berekening van de bonus/malus. Daarom willen we weten wie mede-eigenaars, dan wel regelmatige vliegers zijn.

Label